Εκτύπωση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.ΛΟΓ. 080 480566 60

NATIONAL BANK OF GREECE

IBAN : GR74 0110 0800 0000 0804  8056 660

SWIFT : ETHNGRAA