Εκτύπωση

Ξίφος Μονομαχίας Ανδρών 40 έως 50 

Ξίφος Μονομαχίας Ανδρών 50 και άνω 

Ξϊφος Μονομαχίας Γυναικών 50 και άνω