Εκτύπωση

Προς τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Ξ.

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα ενημερωτική επιστολή της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξιφασκίας  (EFC) που αφορά στη διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων, τριών διαφορετικών κατηγοριών  :

  1. Σεμινάρια για μέλη της Τεχνικής Διεύθυνσης εθνικών αγώνων που επιθυμούν να λάβουν γνώσεις για την προετοιμασία, τη διεύθυνση και τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων (EFC COMPETITION COMMISSION WEBINARS) και συγκεκριμένα,
  1. Σεμινάρια για μέλη της Επιτροπής Υλικού και τεχνικούς (SEMI COMMISSION WEBINARS) και συγκεκριμένα,

                3 σεμινάρια διάρκειας 2 – 3 ωρών το καθένα, σε 3 ενότητες

  1. Σεμινάρια με θέμα « Η Στρατηγική Μάρκετινγκ Αγώνων : Πώς θα προωθήσετε τους αγώνες σας» (PROMOTION & MARKETING WEBINARS) τα οποία αφορούν,

3 σεμινάρια διάρκειας 1,5 – 2 ωρών το καθένα, σε 3 ενότητες

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου. Το λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αρχές Απριλίου.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Ξ. ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021.

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ