Διατελέσαντες Πρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (1972-2021):

05-08-1972
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: MΑΝΩΛΕΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΕΡΓΗΣ ΕΥΕΛΠΙΣ

09-01–1973
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: MΑΝΩΛΕΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: KΟΤΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

04-10–1974
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: MΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: KΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24 - 1 – 1976
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: XΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

13 – 1 - 1977
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30 – 10 -1978
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28 – 11 - 1978
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΙΣΣΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

10 – 11 - 1979
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22 – 1 - 1980
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

28 – 6 - 1983
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

18 - 4 - 1984
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11 – 9 - 1984
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22 – 9 - 1984
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15 – 1 - 1986
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24 – 4 - 1987
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

22 – 10 - 1987
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18 – 1 - 1989
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20 – 12 - 1989
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

21 – 1 - 1992
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

04 – 1 - 1995
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

05 – 2 - 2000
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

08 – 9 - 2003
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17 – 10 - 2004
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

02 - 01 - 2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

03 - 10 - 2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01 - 10 - 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

26 - 03 - 2018 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

21 - 03 - 2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

 

  

ΟΛΥΜΠΙΑ 2022

Copyright © 2024 Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. All Right Reserved.
Developed By infolib