Προς τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Ξ.

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα ενημερωτική επιστολή της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξιφασκίας  (EFC) που αφορά στη διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων, τριών διαφορετικών κατηγοριών  :

 1. Σεμινάρια για μέλη της Τεχνικής Διεύθυνσης εθνικών αγώνων που επιθυμούν να λάβουν γνώσεις για την προετοιμασία, τη διεύθυνση και τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων (EFC COMPETITION COMMISSION WEBINARS) και συγκεκριμένα,
 • Μέλη της Τεχνικής Διεύθυνσης εθνικών αγώνων
 • Αρχηγούς ομάδων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
 • Προπονητές εθνικών ομάδων                                                                                                                                                   3 σεμινάρια διάρκειας 2 – 3 ωρών το καθένα, σε 3 ενότητες
 1. Σεμινάρια για μέλη της Επιτροπής Υλικού και τεχνικούς (SEMI COMMISSION WEBINARS) και συγκεκριμένα,
 • προμηθευτές όλων των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών
 • μέλη των ομάδων του ελέγχου όπλων αγώνων της EFC
 • ενδιαφερόμενους προπονητές

                3 σεμινάρια διάρκειας 2 – 3 ωρών το καθένα, σε 3 ενότητες

 1. Σεμινάρια με θέμα « Η Στρατηγική Μάρκετινγκ Αγώνων : Πώς θα προωθήσετε τους αγώνες σας» (PROMOTION & MARKETING WEBINARS) τα οποία αφορούν,
 • διοργανωτές αγώνων ξιφασκίας, είτε σωματείων είτε εθνικού επιπέδου,
 • αθλητές (κατηγορίας Νέων-ανδρών, Νέων-γυναικών / Ανδρών-Γυναικών)  

3 σεμινάρια διάρκειας 1,5 – 2 ωρών το καθένα, σε 3 ενότητες

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου. Το λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αρχές Απριλίου.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Ξ. ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021.

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

  

ΟΛΥΜΠΙΑ 2022

Copyright © 2022 Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. All Right Reserved.
Developed By infolib